Máy toàn đạc

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-211D cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- 2,400 points can be stored in the internal memory

- 4,800 lay-out points can stored

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-352 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

* Tribrach

* Power adapter for Total Station

* Extra battery

* User's Manual

* Hard carrying case in excellent condition

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-362 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

+ Độ phóng đại: 33X 
+ Ảnh: Thật 
+ Đường kính kính vật: 45mm (Khối đo xa 50mm) 
+ Chiều dài 158mm 
+ Trường nhìn: 1°20’ 
+ Đo khoảng cách ngắn nhất: 1.5m 
+ Độ phân giải: 2.5’’

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-322 5" cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

+ Độ phóng đại: 33X 
+ Ảnh: Thật 
+ Đường kính kính vật: 45mm (Khối đo xa 50mm) 
+ Chiều dài 158mm 
+ Trường nhìn: 1°20’ 
+ Đo khoảng cách ngắn nhất: 1.5m 
+ Độ phân giải: 2.5’’

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-332 3" cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

+ Độ phóng đại: 33X 
+ Ảnh: Thật 
+ Đường kính kính vật: 45mm (Khối đo xa 50mm) 
+ Chiều dài 158mm 
+ Trường nhìn: 1°20’ 
+ Đo khoảng cách ngắn nhất: 1.5m 
+ Độ phân giải: 2.5’’

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TC-405 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

* Distance measurement: 1 Prism: 7,200', 3 Prism: 24,600', Long range: 33,000'
    * Distance measurement prismless mode: 984'
    * Distance measurement precision: ±(3mm+2ppm)
    * Distance measuring time: 3s+every 0.3s tracking mode
    * Distance measuring time: 1s+every 0.5s coarse mode
    * Distance minimum display: 1mm/0.003ft

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 7'' cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Độ phóng đai: 30x 
- Đường kính kính vật: 40 mm 
- Trường nhìn: 1°30’ / 2.7 m tại 100 m 
- Tiêu cự: 1.7 m đến vô cực

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TCA-1103 Plus cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

• Angle accuracy: 2.0 "(0.6mgon)
• Reflectorless measuring over 170 meters.
• Route reflector accuracy: 2mm + 2ppm
• Distance accuracy without reflector: 3mm + 2ppm

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TC-307 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Độ phóng đại: 30x
- Bộ nhớ: 10,000 điểm
- Góc đo nhỏ nhất: 1"
- Độ chính xác đo góc:7"
- Khoảng cách đo tối thiểu: 1,7m

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TC407 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

10.000 Điểm đo

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

+ Độ phóng đại: 30X 
+ Ảnh: Thật 
+ Đường kính kính vật: 45mm 
+ Chiều dài 150mm 
+ Trường nhìn: 1°30’ 
+ Đo khoảng cách ngắn nhất: 1.3m

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 233N cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Thời gian đo cạnh từ 0.4 giây đến 1.2 giây 
- Tiêu chuẩn kín nước IPX66
- Độ chính xác đo góc: 3" 5" 6" 9" 
- Màn hình đồ hoạ sáng rõ
- Độ phóng đại ống kính 30X.
- Bộ nhớ trong 8000 điểm
- Nhiều chương trình khảo sát chuyên nghiệp.


Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-226 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật
 • Length: 150mm
 • Objective Lens: diameter 45mm (EDM:50mm)
 • Magnification(x): 30x
 • Image: Erect
 • Field of View: 1°30’
 • Resolving Power: 2.5”
 • Minimum focusing distance: 1.3m
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-225 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật
 • Length: 150mm
 • Objective Lens: diameter 45mm (EDM:50mm)
 • Magnification(x): 30x
 • Image: Erect
 • Field of View: 1°30’
 • Resolving Power: 2.5”
 • Minimum focusing distance: 1.3m
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Độ phóng đại: 30x
- Bộ nhớ: 10,000 điểm
- Thẻ nhớ CompactFlash (*)
- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510N cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Độ phóng đại: 30x
- Bộ nhớ: 10,000 điểm
- Thẻ nhớ CompactFlash (*)
- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-352 5"
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

* Tribrach

* Power adapter for Total Station

* Extra battery

* User's Manual

* Hard carrying case in excellent condition

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-362 3"
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Refelectorless distance measurment up to 200m
Large display and alphanumeric keyboard on both sides of instrument.
3" Angle accuracy (readings to 1")
Distance range of 5000m to single prism with (3mm+2ppm) distance accuracy
10,000 points with up to 32 jobs internal memory.
Input and display in meters or feet and inches
Vertical and horizontal electronic compensator.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TM30
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Pinpoint EDM độ chính xác

 • 0,6 mm + 1 ppm để lăng kính
 • 2 + 2 ppm bất cứ bề mặt nào mm
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica Viva TS11/TS11L
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

 Gia tăng hiệu quả công việc đo đạc với bộ hình ảnh chính xác ở công trường. Với tầm nhìn sống động bạn sẽ thấy được tất cả các hình ảnh máy ghi được.

Viva TS11 được trang bị EDM Pinpoint cho kết quả đo tin cậy, chính xác, thời gian đo nhanh  1mm +1,5ppm/1s. Chế đo đo không gương xa 1000m.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica Nova TS50
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật
 • 0.5" Angular accuracy
 • 0.5" Automatic Aiming accuracy (ATR)
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica Nova TM50
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật
 • 0.5" Angular accuracy
 • 0.6 mm + 1 ppm distance accuracy
 • 0.5" Automatic Aiming (ATR) accuracy and 3 km range
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510N
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Độ phóng đại: 30x
- Bộ nhớ: 10,000 điểm
- Thẻ nhớ CompactFlash (*)
- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Độ phóng đại: 30x
- Bộ nhớ: 10,000 điểm
- Thẻ nhớ CompactFlash (*)
- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-211D
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- 2,400 points can be stored in the internal memory

- 4,800 lay-out points can stored

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-225
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật
 • Length: 150mm
 • Objective Lens: diameter 45mm (EDM:50mm)
 • Magnification(x): 30x
 • Image: Erect
 • Field of View: 1°30’
 • Resolving Power: 2.5”
 • Minimum focusing distance: 1.3m
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-233
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

+ Độ phóng đại: 30X 
+ Ảnh: Thật 
+ Đường kính kính vật: 45mm 
+ Chiều dài 150mm 
+ Trường nhìn: 1°30’ 
+ Đo khoảng cách ngắn nhất: 1.3m

480,000,000 VNĐ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 09 Plus 1" K1000
480,000,000 VNĐ
Tính năng nổi bật

1.5 mm + 2 ppm to prism
2 mm + 2 ppm to any surface
Extremely fast (1 second)
1000 m range without a prism
Coaxial laser pointer and measurement beam

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

+ Độ phóng đại: 30X 
+ Ảnh: Thật 
+ Đường kính kính vật: 45mm 
+ Chiều dài 150mm 
+ Trường nhìn: 1°30’ 
+ Đo khoảng cách ngắn nhất: 1.3m

386,000,000 VNĐ
Máy toàn đạc điện tử Leica TCRP-1203
386,000,000 VNĐ
Tính năng nổi bật

Description

This station has some great accessories such as the dual display keyboards,  it also includes the standard handle, The robotic RH1200 handle and the GAD104 handle that allows it to turn into a smart station with the Leica ATX1230 receiver. This unit is reflectoress (RL) has auto target recognition (ATR), Power Search (PS), Electronic Guide light (EGL) and blue tooth.

 

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-3005
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Thông số kỹ thuật Ống kính Độ phóng đại30X Đường kính kính vật45mm (EDM 50mm) Chiều dài150mm Đo khoảng cách ngắn nhất1.3m Phạm vi Phép đo Đo không gương(Target: Kodak White) Đo ở điều kiện bình thường1.5m đến 250m 1 gương3000m Độ chính xác Đo không gương(Diffusing Surface) 1.5m đến 2.5m±(10mm)m.s.e. 25m hoặc hơn±(5mm)m.s.e. Đo khoảng cách±(3mm+2ppm × D)m.s.e. Góc đo Phương phápSố đọc tuyệt đối Hệ thống nhận diệnH: 2 mặt V: 1 mặt

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TCA-1103 Plus
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

• Angle accuracy: 3.0 "(0.6mgon)
• Reflectorless measuring over 170 meters.
• Route reflector accuracy: 2mm + 2ppm
• Distance accuracy without reflector: 3mm + 2ppm

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N Cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-233N Cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-362
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-362 Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-332
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-332 Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 5'' Power
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TCA 2003 0.5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 0.5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: Màn hình màu, cảm ứng

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: Pin sạc Li-on. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TCR 1203 3''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 3''

Đo không gương: 500m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: Màn hình màu, cảm ứng

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: Pin sạc Li-on. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc Geomax Zoom 35 Pro A10 5'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 5''

Đo không gương: 1000m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: Màn hình màu, cảm ứng

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: Pin sạc Li-on. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc Geomax Zoom 35 Pro A10 3'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 3''

Đo không gương: 1000m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: Màn hình màu, cảm ứng

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: Pin sạc Li-on. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc Geomax Zoom 35 Pro A10 2'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 2''

Đo không gương: 1000m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: Màn hình màu, cảm ứng

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: Pin sạc Li-on. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-103 3''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 3''

Đo không gương: 500m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: BDC70. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-107 7''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 7''

Đo không gương: 500m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: BDC70. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus 5'' R500
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT :

Đo khoảng cách không gương: 500m hoặc 1000m (Tùy chọn)

 Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.

 Độ chính xác lựa chọn 3“, 5“, 7“

 Góc hiện thị màn hình 0.1“

 Bàn phím chữ –số và các phím nóng rất linh hoạt

 Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ

 Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.

 Dung lượng bộ nhớ trong: 60.000 điểm đo.

 Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng

 USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu

 Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.

 Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.

 Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng

 Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.

 Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus 5'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT :

Đo khoảng cách không gương: 500m hoặc 1000m (Tùy chọn)

 Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.

 Độ chính xác lựa chọn 3“, 5“, 7“

 Góc hiện thị màn hình 0.1“

 Bàn phím chữ –số và các phím nóng rất linh hoạt

 Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ

 Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.

 Dung lượng bộ nhớ trong: 60.000 điểm đo.

 Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng

 USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu

 Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.

 Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.

 Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng

 Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.

 Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus 7'' R500
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT :

Đo khoảng cách không gương: 500m hoặc 1000m (Tùy chọn)

 Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.

 Độ chính xác lựa chọn 3“, 5“, 7“

 Góc hiện thị màn hình 0.1“

 Bàn phím chữ –số và các phím nóng rất linh hoạt

 Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ

 Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.

 Dung lượng bộ nhớ trong: 60.000 điểm đo.

 Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng

 USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu

 Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.

 Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.

 Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng

 Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.

 Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus 7'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT :

Đo khoảng cách không gương: 500m hoặc 1000m (Tùy chọn)

 Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.

 Độ chính xác lựa chọn 3“, 5“, 7“

 Góc hiện thị màn hình 0.1“

 Bàn phím chữ –số và các phím nóng rất linh hoạt

 Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ

 Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.

 Dung lượng bộ nhớ trong: 60.000 điểm đo.

 Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng

 USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu

 Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.

 Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.

 Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng

 Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.

 Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 5'' R500
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 5'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 1000m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 7'' R1000
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 1000m

Độ chính xác đo góc: 7''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 7'' R500
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 7''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-B20C cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy toàn đạc cũ, hàng dự án của Nhật Bản

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Geomax ZT20R-5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Tính năng nổi bật:

Đo khoảng cách không gương: 250m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 64 Mb

Pin: Thời gian sử dụng khoảng 9h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus Series
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT :

Đo khoảng cách không gương: 500m hoặc 1000m (Tùy chọn)

 Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.

 Độ chính xác lựa chọn 5“, 5“, 7“

 Góc hiện thị màn hình 0.1“

 Bàn phím chữ –số và các phím nóng rất linh hoạt

 Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ

 Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.

 Dung lượng bộ nhớ trong: 60.000 điểm đo.

 Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng

 USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu

 Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.

 Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.

 Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng

 Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.

 Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy.

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon OS Series
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 1''/2''/3''/5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: Màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 200m

Độ chính xác đo góc: 2''/ 5'' (Tùy loại)

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: Màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-102N
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 2''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Spectra FOCUS 6 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 5C
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 5C
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 2M
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 2''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 5M
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-103
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-103
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 3''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 điểm đo

Pin: BDC70, thời gian làm việc khoảng 36h

Phím Trigger key tiện dụng

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-322 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 7''
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 Plus 7''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 7''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-105
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon ES-105
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 điểm đo

Pin: BDC70, thời gian làm việc khoảng 36h

Phím Trigger key tiện dụng

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-105 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 5''

Đo không gương: 500m

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 10.000 points

Pin: BDC70. Thời gian làm việc khoảng 36h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS02 Plus 3''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 3''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Sokkia PowerSet 4000S cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-310 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-722
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Hệ điều hành: Microsoft Windows CE.NET 4.2

Màn hình cảm ứng: 3.5 inch TFT color LCD

Bộ nhớ:   64MB / RAM

               64MB Flash disk (Internal)

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-3007N
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-233N
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Leica TS 02 7''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Độ chính xác đo góc: 7''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình đồ hoạ: LCD

Bộ nhớ trong: Max: 24.000 fixpoints, Max: 13.500 phép đo

Pin: GEB 221. Thời gian làm việc hơn 20h

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia NET2000 cũ
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

- Đo góc, Đo cạnh, Đo tọa độ, Bố trí điểm XYZ...
- Sản xuất tại Nhật Bản

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-255N
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-352 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-352 5'' Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-322 3''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....