Bạn đang ở đây

 » 

Nikon

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-352 5"
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

* Tribrach

* Power adapter for Total Station

* Extra battery

* User's Manual

* Hard carrying case in excellent condition

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-362 3"
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Refelectorless distance measurment up to 200m
Large display and alphanumeric keyboard on both sides of instrument.
3" Angle accuracy (readings to 1")
Distance range of 5000m to single prism with (3mm+2ppm) distance accuracy
10,000 points with up to 32 jobs internal memory.
Input and display in meters or feet and inches
Vertical and horizontal electronic compensator.

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-362
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-362 Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-332
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-332 Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 200m

Độ chính xác đo góc: 2''/ 5'' (Tùy loại)

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: Màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Spectra FOCUS 6 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 5C
Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 5C
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 2M
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 2''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy toàn đạc điện tử Nikon Nivo 5M
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Đo khoảng cách không gương: 500m

Độ chính xác đo góc: 5''

Độ phóng đại ống kính: 30X

Màn hình hiển thị: 01 màn hình LCD

Bộ nhớ trong: 10.000 điểm đo

Pin: Pin sạc loại Li–ion, 3,8V DC

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-322 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-352 5''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-352 5'' Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....

Giá liên hệ
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM-322 3''
Giá liên hệ
Tính năng nổi bật

Các chương trình đo đạc, khảo sát: Đo chi tiết, chuyển điểm thiết kế, đo giao hội nghịch, đo tham chiếu, đo cao không với tới, đo khoảng cách gián tiếp, đo tính diện tích, đo điểm khuất, hỗ trợ tính toán góc cạnh tọa độ....