HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON

By : admin 743 Views Views16/07/2020

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON

  TOPCON GTS255/GTS230/GTS235   ĐO KIỂM TRA KHÔNG LƯU LẠI TRONG MÁY. Bao gồm có các chế độ đo sau: I.  ĐO GÓC NHẤN PHÍM (ANG): Màn hình khi khởi động máy luôn ở chế độ chỉ đo góc. Khi đang ở chế độ đo khác muốn trở về chế độ này bạn ấn phím

Xem thêm

  TOPCON GTS255/GTS230/GTS235   ĐO KIỂM TRA KHÔNG LƯU LẠI TRONG MÁY. Bao gồm có các chế độ đo sau: I.  ĐO GÓC NHẤN PHÍM (ANG): Màn hình khi khởi động máy luôn ở chế độ chỉ đo góc. Khi đang ở chế độ đo khác muốn trở về chế độ này bạn ấn phím

Gọi ngay: 0828.965.888